powiększ litery

O nas

Angiomed jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Został powołany przez spółkę partnerską, którą założyło w 2003 roku dwóch lekarzy – Wojciech Bodzoń i Marek Krzanowski, wówczas pracownicy Zakładu Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie.

Działanie w tej formie pozwoliło prowadzonemu przez nich zespołowi Pracowni Angiografii znacznie zwiększyć ilość wykonywanych zabiegów, przez to lepiej wykorzystać doświadczenie i umiejętności w wewnątrznaczyniowym leczeniu chorób naczyń.

Pozwoliło to także na formalne nawiązanie współpracy z zespołami angiochirurgów i angiologów Szpitala Bonifratrów w Krakowie. Przy pomocy Angiomedu doszło w tym Szpitalu do powstania w 2004 roku Pracowni Terapii Endowaskularnej Naczyń, w której przez następne 5 lat zespół Angiomedu wykonywał zabiegi wewnątrznaczyniowe.

Od 2006 roku Angiomed ściśle współpracuje także z prowadzonym przez dr. Karola Suppana zespołem angiologów Szpitala im. dr. Biziela w Bydgoszczy, regularnie wykonując zabiegi w Szpitalu Biziela i nadzorując szkolenie kadry.

Głównym miejscem działań był i jest nadal macierzysty Zakład Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ. Zakład kierowany jest przez specjalistę wojewódzkiego ds. angiologii dla województwa małopolskiego – dr. hab. med. Rafała Niżankowskiego. Angiomed zatrudniający początkowo 10 osób – lekarzy, pielęgniarki i techników pracowni angiograficznej, z biegiem czasu powiększył się o pracowników Oddziału Angiologii tego Zakładu i liczy obecnie blisko 40 świetnie wyszkolonych i doskonale współpracujących ze sobą osób.