Udrożnienie tętnicy udowej powierzchownej, angioplastyka pnia piszczelowo-strzałkowego z nakłucia kontralateralnej tętnicy udowej
dr n. med. Maciej Wandzilak, dr med. Marek Krzanowski
WIN 2011 | Program | Wykłady | Zabiegi | Sponsorzy | Rejestracja | Informacje dla Firm | Poprzednie edycje | Angiomed | Kontakt